3. Belangrijke info over padel

Meer informatie over het voorstel padelbanen aan te leggen op ons park vind je in een speciaal artikel met de meest gestelde vragen.

Klik op lees meer!

Voorstel ontwikkeling Padel bij TCC

 

Het bestuur van TCC brengt op de speciale Algemene Ledenvergadering van 11 oktober a.s. een voorstel in stemming om op ons tennispark padelbanen op baan 6 aan te leggen. De volgende vragen helpen de leden zich een goed beeld te vormen over de voors en tegens van dit voorstel.

 

Wat is de reden van dit voorstel?

De tennissport in Nederland loopt snel terug in populariteit, daar hebben we bij TCC ook mee te maken. De afgelopen vijf jaar tijd is het aantal leden van ongeveer 750 gedaald naar 600. Padelis een racketsport die snel aan populariteit wint en kan zorgen voor een kentering in de daling van het ledenaantal. Daarmee wordt de club toekomstbestendig(er). Daarnaast vinden wij Padel een hele leuke, dynamische sport en kan het een mooie aanvulling op tennis zijn.

 

Wat is padel precies?

Padel is een in Spanje ontwikkelde racketsport, die een mix is tussen tennis en squash. Je speelt twee tegen twee in een soort glazen kooi met tennisballen en speciale padelrackets. Deze rackets lijken op beachbal rackets. Op Youtubezijn veel filmpjes met uitleg van padel en padelwedstrijden te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op https://www.youtube.com/watch?v=RRcFxcA9QME en https://www.youtube.com/watch?v=B7XjDmB1RNI

 

Wat is er de afgelopen periode gedaan?

We hebben met een padelcommissie met meerdere partijen alle opties doorgenomen: waar is plaats voor de banen, hoeveel banen zijn gewenst, wat zijn de kosten, welke leveranciers zijn goed en betrouwbaar, hoe is dit te financieren, welke risico’s lopen we als club?

Hoe ziet het voorstel er concreet uit?

Op baan zes willen we starten met de aanleg van één padelbaan, zo snel mogelijk gevolgd door een tweede baan. We hebben offertes bij meerdere leveranciers opgevraagd en de meest betrouwbare geselecteerd. Deze bleek ook de gunstigste aanbieding te doen. Op die manier creëren we een padelruimte dicht bij het clubhuis.

Waarom een tennisbaan vervangen en herinrichten en niet elders de padelbanen neerleggen?

Dat is inderdaad het moeilijkste punt geweest. We kunnen op zich één baan laten aanleggen ergens ter hoogte van de fietsenstalling, maar daarmee houdt het ook op. Ruimte voor een tweede baan is er niet meer. De ervaringen van andere tennisverenigingen die padelbanenhebben aangelegd zijn dat één baan niet volstaat. Het gebruik van de padelbanen is minstens net zo intensief als de tennisbanen. Op basis van het huidige ledenaantal volstaan 7 tennisbanen. We snappen dat er nu op sommige momenten drukte op de banen wordt ervaren. Met enkele aanpassingen, onder meer een aangepaste planning van de lestijden, denken we dat we die druk beter kunnen verdelen.Daarnaast wordt simpelweg door de vervanging van één tennisbaan door twee padelbanen de speelcapaciteit uitgebreid.

 

Wat zijn de kosten en hoe gaan we dat betalen?

De aanleg van de eerste baan (incl fundering) kost circa € 53.000,-.
We ontvangen van de gemeente een subsidie van € 17.000,- en van de Rabobank een schenking van € 2.000,-. Dat betekent dat we zelf € 34.000,- voor onze rekening nemen. Dat bedrag heeft de club ruimschoots in kas. 

 

Wat betekent de aanleg van de banen voor de leden?

We hopen natuurlijk dat we nieuwe leden mogen begroeten. Of we een speciaal padellidmaatschapgaan aanbieden is nog onderwerp van gesprek en zal, als we groen licht krijgen van de ALV, aan de leden worden voorgelegd. Tennissende leden kunnen voor een vriendelijk bedrag (we denken aan € 30,- per jaar) het padellidmaatschaptoevoegen aan het bestaande lidmaatschap van TCC. Ook dat zal aan de ledenvergadering worden voorgelegd.

Welke risico’s zien jullie?

Uiteraard zijn er ook risico’s verbonden aan deze investering. We hopen en verwachten dat de investering meer leden en dus ook meer inkomsten genereert. Dat kan natuurlijk tegenvallen, de terugverdientijd zal dan langer zijn.
Een ander risico is dat we onvoldoende kader, ofwel leden die van padel een succes gaan maken, kunnen vinden. We hebben leden nodig die padel gaan promoten, les gaan geven etc. We zullen er met elkaar iets voor moeten doen !

Tot slot: kom vooral naar één van de voorlichtingsavonden (2, 3, 5 en 6 oktober) en stel je vragen. Wees positief, kritisch, maar denk vooral mee. Bespreek dit ook met je tennismaatjes in je omgeving en roep hen op naar de ledenvergadering te komen !!

 

 

Padel overzicht