Afhalen nieuwe KNLTB pas

Beste TCC’er,

 De nieuwe ledenpassen zullen deze week, van 18 t/m 22 maart, tijdens het Wolters Winterdubbeltoernooi worden uitgegeven in het clubhuis. Er is hiervoor op de volgende momenten iemand van de ledenadministratie of het bestuur aanwezig in het clubhuis:

 

 Maandagavond              19.30 – 21:30 uur

Dinsdagavond                19.30 – 21.30 uur

Woensdagavond            19.30 – 21.30 uur

Donderdagmiddag         15.00 – 17.00 uur

Donderdagavond           19.30 – 21.30 uur

Vrijdagmiddag               15.00 – 17.00 uur

 

  • De leden dienen zelf hun pas op te komen halen (of ouders).
  • De verantwoordelijkheid voor het ophalen van de KNLTB pas ligt bij het lid zelf, dus als de pas opgehaald wordt door iemand anders en deze raakt kwijt, zijn de kosten voor het lid en niet voor de club.

Als het lid niet in de gelegenheid is om de pas op te halen, kan deze op afspraak worden opgehaald bij de ledenadministratie. Afspraak maken via de mail; ledenadministratie@tccolmschate.nl

  

 

Met vriendelijke groet,

 Ledenadministratie en bestuur TC Colmschate

 

KNLTB Ledenpas

In 2019 ontvangen alle leden een meerjaren  KNLTB ledenpas in plaats van de jaarlijkse ledenpas. In eerste instantie gaat het om een ledenpas met een geldigheid van twee jaar. Na deze periode wordt bekeken of de ledenpas in de toekomst langer geldig zal zijn.

Concreet betekent dit dat er voor 2019 weinig zal veranderen. Alleen het jaartal en de speelsterkte verdwijnen van de ledenpas.

Waarom een meerjaren KNLTB ledenpas?

Samen met 1700 tennisverenigingen streeft de KNLTB er naar om een duurzaam tennisklimaat te realiseren. Vandaar deze keuze om niet meer elk jaar een nieuwe ledenpas voor alle leden aan te maken.

Wat betekent dit voor competities en toernooien?

Op de meerjarenledenpas wordt geen speelsterkte getoond. Dit heeft consequenties bij het spelen van competitie en toernooien. In 2019 geldt het spelersprofiel op MijnKNLTB als legitimatie. Hier staat je actuele speelsterkte en deze moet tijdens het toernooi en de competitie gehanteerd worden.

Actuele pasfoto op je KNLTBpas

Voor de meerjaren ledenpas geldt dus ook dat de pasfoto langer mee gaat. Het is daarom belangrijk dat er een actuele pasfoto op deze pas komt te staan. De overgang naar de nieuwe pas is dus het moment om een actuele pasfoto aan te leveren. Wil je een andere pasfoto op je ledenpas? Mail dan een actuele pasfoto samen met je naam en geboortedatum naar ledenadministratie@tccolmschate.nl

 

2e padelbaan

Het bestuur heeft de opdracht gegeven om een 2e padelbaan aan te leggen. Padelbouw uit Lelystad start in april met de werkzaamheden, naar verwachting is de baan medio juni klaar voor  gebruik.

TOSS Padelavond

De TOSS Padel op donderdagavond is weer van start gegaan ! De toss avond is toegankelijk voor padelleden en niet-padelleden. Als je nog geen padellid bent kun je op deze manier kennis maken met de padelsport. Na twee keer zal worden gevraagd om al dan niet lid te worden.

Aanvang 20:00 uur !

Voor meer info, kijk op de Padel pagina of klik HIER

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei is ook voor TCC de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG of ook wel de EU General Data Protection Regulation (GDPR) vervangt de Data Protection Directive 95/46/EC en is bedoeld om de wetgeving inzake gegevens privacy in heel Europa te harmoniseren, de privacy van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de regio gegevensbescherming benaderen, opnieuw vorm te geven.

Lees meer