Najaarscompetitie van start

De najaarscompetitie gaat in de week van 10 september van start. Dat betekent dat er zeven weken lang, voornamelijk in het weekend, minder banen voor recreanten beschikbaar zijn.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei is ook voor TCC de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG of ook wel de EU General Data Protection Regulation (GDPR) vervangt de Data Protection Directive 95/46/EC en is bedoeld om de wetgeving inzake gegevens privacy in heel Europa te harmoniseren, de privacy van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en om de manier waarop organisaties in de regio gegevensbescherming benaderen, opnieuw vorm te geven.

Lees meer